رمز ارزها و فرصت‌های پیش‌رو


مقدمه                                                                                            لینک دانلود مقاله ⇓

نظر به تحول شگرف ایجاد شده در بازار بین‌المللی پیرامون رمز ارزها (Cryptocurrencies) و هم‌زمان با گسترش این تکنولوژی، شرکت گلدنت، با توجه به پیشرو بودن در زمینه‌ی خدمات ICT ، اقدام به حضور در این حوزه در همه‌ی ابعاد تولید، خدمات مالی و مبادله آن‌ها نموده‌است.
مرکزصادرات گلدنت با دسترسی‌های بین‌المللی امکان دریافت و پرداخت ارزهای مجازی مشابه بیت‌کوین را از طریق همکاران صراف خود در کشورهایی که نقل و انتقال ارزها، قانونی و مجاز می‌باشد را دارد.
لزوم توجه به این موضوع از زوایای مختلف در این مستند مورد بررسی قرار گرفته و نیاز شدید به حمایت و توجه حاکمیتی به این مقوله در ابعاد مختلف بررسی و اثبات گردیده‌است.

عوامل موثر در تولید رمز ارزها

سخت‌افزار اولیه

از آنجا که تولید رمز ارزها صرفا مبتنی بر انجام محاسبات پیچیده است در حال حاضر حجم عمده‌ی محاسبات در سطح عمومی با کارت گرافیک کامپیوتر انجام می‌شود که در دسترس عموم قرار دارد.

تأمین برق

مواد اولیه‌ی این فرآیند صرفا جریان الکتریسیته است که در دسترس عموم می‌باشد.

دانش تخصصی

جهت راه‌اندازی و نگهداری سیستم تولید رمز ارزها تسلط بر حوزه‌های سخت‌افزار کامپیوتر، نرم‌افزار و شبکه لازم است که تمهیدات لازم جهت تسهیل و آموزش عمومی آن فراهم شده‌است.

√ تنها بعد مصرفی این فرآیند استفاده از انرژی برق می‌باشد که جهت اثبات سودآور بودن مصرف برق در این زمینه، موضوع به‌صورت پایه‌ای و بر مبنای سوخت مصرفی فعلی نیروگاه‌ها در قیاس با صادرات آن با جزئیات بررسی گردیده‌است.

بررسی وضعیت فروش گاز ایران

میزان صادرات گاز ایران و درآمد حاصل از آن (خلق ارزش اولیه)

مقدار صادرات روزانه گاز ایران به کشور ترکیه 1mcm/d، 30mcm/d به کشور ارمنستان و 25mcm/d به کشور عراق می‌باشد.

قیمت گاز صادراتی برای صادرات به کشورهای مختلف متفاوت می باشد و قیمت گاز صادراتی به ترکیه معادل ۲5۰۰۰۰ دلار به ازای هر میلیون متر مکعب و گاز صادراتی به عراق بین 141,۲6۰ تا ۲11,89۰ دلار به ازای هر میلیون مترمکعب است. (اسناد محرمانه شرکت ملی صادرات گاز ایران)

میزان صادرات گاز ایران و فروش حاصل از آن (خلق ارزش اولیه)

میزان صادرات روزانه گاز در بازه زمانی مورد نظر به طور متوسط 34.8 میلیون مترمکعب می‌باشد.

با لحاظ قیمت‌های بین‌المللی (mBtu/$ 3.17) برای قیمت صادراتی گاز، درآمد روزانه صادرات به‌صورت دلاری و ریالی مطابق جدول (1) است.

درآمد صادراتی گاز

درآمد حاصل از فروش گاز به نیروگاه‌ها (خلق ارزش اولیه)

 • برای تولید هر کیلووات ساعت برق، مقدار ۰/3۰33 مترمکعب گاز مورد نیاز می باشد.
 • مقدار برق تولید شده از مصرف 1mcm گاز معادل 3,۲9۰,۰۰۰ کیلوات ساعت است.
 • مقدار گاز استفاده شده برای تولید برق به طور متوسط روزانه معادل 204mcm/d می‌باشد.
 • مطابق با ترازنامه انرژی سال 1393 ، تعرفه فروش گاز طبیعی به نیروگا هها معادل 8۰۰ ریال به ازای هرمترمکعب می باشد.
 • با استناد آمار ارائه شده توسط وزارت نفت (به کمک ارتباطات با وزارت نفت) مبلغ مذکور 68۰ ریال به ازای هر مترمکعب می باشد.

درآمد روزانه حاصل از فروش گاز طبیعی به نیروگا ه‌ها به‌صورت دلاری و ریالی مطابق جداول ۲ و 3 است:

درآمد حاصل از فروش گاز به نیروگاه‌ها

درآمد حاصل از فروش گاز

مطابق با جداول (1) و (3)، با فرض قیمت 67۰ ریال به ازای فروش هر مترمکعب گاز به نیروگاه، مقدار درآمد حاصل از صادرات روزانه گاز 14 % بیشتر از درآمد فروش گاز به نیروگاه‌ها است.

مقدار برق تولید شده و درآمد حاصل از فروش آن به صنعت (خلق ارزش ثانویه)

 • مطابق با جدول 4 ، مقدار برق تولید در سال 1395 ، معادل ۲76۰۰۰ میلیون کیلووات می‌باشد.
 • مقدار فروش انرژی به بخش صنعت و با وجود ۲۲5 هزار مشترک صنعتی، 77,6۰۲.61 میلیون کیلووات ساعت می‌باشد.
 • با فرض قیمت 7۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (میلیون کیلووات ساعت/ریال)، درآمد روزانه حاصل از فروش برق به صنعت معادل 148,8۲6,9۲1,37۰ ریال می‌باشد.

درآمد فروش برق به صنعت

مدل مفهومی خلق ارزش اولیه و ثانویه

مدل مفهومی خلق ارزش اولیه و ثانویه

ارزش‌های خلق شده از صادرات گاز، فروش گاز به نیروگاه و فروش برق به صنعت

ارزش‌های خلق شده از صادرات گاز

بررسی وضعیت رمز ارزها در دنیا

 • با استناد به آمارهای سرمایه گذاری بازار، ارزهای مجازی چند سالی است که جای خود را در معاملات و داد و ستدهای اقتصادی به خوبی باز نموده و استفاده از آن‌ها به سرعت در حال افزایش است.
 • طبق آخرین آمار سرمایه گذاری بازار رمز ارزها تا تاریخ 9 دسامبر ۲۰17 برابر با 433 میلیارد دلار بوده که این سرمایه‌گذاری در ۲4 ساعت گذشته (9 دسامبر ۲۰17 ) ۲9 میلیارد دلار عنوان شده‌است.
 • این ارقام در ماه جولای ۲۰17 به ترتیب 94 و 3 میلیارد دلار بوده است.
 • بنابراین نرخ رشد سرمایه‌گذاری در رمز ارزها در 6 ماه اخیر معادل 36۰ درصد برآورد می‌گردد.

نمودار زیر روند تغییرات سرمایه‌گذاری را از سال ۲۰13 تا دسامبر ۲۰17 نشان می‌دهد. نکته حائز اهمیت، رشد قابل توجه این مبلغ در چند ماه اخیر می‌باشد.

رمز ارزها

با توجه به اینکه امروزه شناخته شده‌ترین ارزهای مجازی در دنیا بیت‌کوین و اتریوم می‌باشند، لذا تحلیل‌های صورت گرفته شده در این حوزه بررسی شده‌اند.

آخرین وضعیت این ارزها از نظر مصرف انرژی و هزینه و درآمد آن، در جدول (5) مشاهده می‌گردد.

درآمد و هزینه بیت‌کوین و اتریوم

در نمودارهای زیر، روند تغییرات یک ماهه اخیر مصرف انرژی دو ارز بیت‌کوین و اتریوم نشان داده شده‌است که در تاریخ 9 دسامبر ۲۰17 برای این دو ارز به ترتیب 3۲.5 و 11.۰7 (TWh) در سال می‌باشد. پیش بینی‌ها نشان می‌دهد مصرف انرژی سالانه بیت‌کوین تا ژانویه ۲۰19 به رقم TWh 1،1۲6 برسد.

روند تغییرات مصرف انرژی بیت‌کوین و اتریوم

دلایل پیشنهاد تولید ارز مجازی در ایران

1. ورود به فضای تبادل انرژی آینده

 • منابع تجدیدناپذیر قابل استحصال در ایران شامل نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ و منابع تجدیدپذیر قابل استحصال شامل انرژی باد و انرژی خورشیدی می‌باشد.
 • مطابق با آمار BP کشور ایران با داشتن سهم 9.3 % از کل ذخایر نفت اثبات شده ی جهان (معادل 158.4 میلیارد بشکه ۲) دارای رتبه سوم ذخایر نفتی در جهان می‌باشد.
 • برخورداری از سهم 18 % از کل ذخایر اثبات شده‌ی گاز جهان (معادل 33.5 تریلیون مترمکعب) ایران را در رتبه‌ی اول ذخایر گاز دنیا قرار داده‌است.
 • مطابق با آخرین آمار موجود در OpenEI و در سال ۲۰1۰ ، مقدار ذخایر اثبات شده‌ی ذغال سنگ در ایران معادل 1,۲۰۲,999.54 کیلوگرم 3 و رتبه ۲6‌ام در جهان است.
 • پتانسیل ایران در انرژی‌های بادی بیش از 40000Mw می‌باشد. ظرفیت ایران تا پایان سال ۲۰۲۰ برای انرژی خورشیدی Mv500-1000Mv تخمین زده شده‌است.
 • طبق آمار بانک جهانی در سال ۲۰14 ، معادل ۰.938 % از انرژی مصرف شده در ایران مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر است و ایران از این منظر در جایگاه 114 در میان 1۲4 کشور جهان قرار گرفته‌است.
 • سهم ایران از تولید و مصرف انرژی‌های نو در حالی درسطح تقریبی یک درصد باقی مانده است.
 • برخورداری 3۰۰ روز از سال و همچنین دو سوم مناطق ایران از نور خورشید و دریافت تابشی معادل 4.5 تا 5.5kwh/m^2 این کشور را در شمار هشت کشور دارنده بیشترین تشعشع خورشیدی قرار داده‌است.
 • با توجه به بررسی فوق، سهم مصرف انرژی تنها دو ارز فوق الذکر (در میان صدها نوع ارز مجازی موجود) از کل مصرف انرژی دنیا تقریبا ۰.۲ درصد می‌باشد.
 • مطابق جدول زیر ایران، تنها ۰.1 درصد از مصرف انرژی دنیا را به خود اختصاص داده‌است.
 • با تخصیص انرژی برای تولید ارزهای مجازی، سهم مصرف ایران از انرژی دنیا خود افزایش خواهد یافت.
 • نرخ رشد افزایش مصرف انرژی این حوزه دارای شیب بسیار بالایی است.

مقایسه تولید و مصرف انرژی در ایران و جهان

2. عدم وجود محدودیت فعالیت برای ایران

با وجود محدودیت‌های اقتصادی، سیاسی و تحریم‌ها که ورود به بازار هریک از صنایع را با مشکل مواجه نموده‌است، برای ورود به بازار تولید و مبادله ارزهای مجازی در داخل ایران هیچگونه مانع و محدودیتی وجود ندارد.

3. تأثیر بر متغیرهای کلان اقتصاد

با توجه به عدم وجود محدودیت برای ایران، باید از این فرصت ویژه‌ی پیش‌رو، بصورت حداکثری در جهت رسیدن به اهداف کلان اقتصادی از جمله بالا بردن درآمدهای ارزی، افزایش اشتغال، افزایش درآمد سرانه و در نتیجه افزایش رفاه و توسعه اقتصادی استفاده نماید.

مکانیزم اثرگذاری تولید و مبادله ارزهای مجازی بر تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) از طرق مختلفی انجام می‌پذیرد:

3.1. افزایش مصرف انرژی

از آنجا که میزان مصرف کالا و خدمات بر تولید ناخالص داخلی اثر مثبت دارد لذا با افزایش مصرف انرژی حاصل از تولید ارز مجازی، مبلغ GDP افزایش خواهد یافت.

نمودار زیر نشان‌دهنده سهم بخش‌های مختلف اقتصادی در تولید ناخالص داخلی کشور است. همانگونه که مشخص است سهم مجموع انرژی (آب، برق و گاز) در GDP کشور تنها 1.1 درصد می‌باشد.

نمودار سهم بخش های مختلف در تولید ناخالص داخلی

نمودار سهم بخش‌های مختلف در تولید ناخالص داخلی

3.2. مکانیزم اثرگذاری تولید و مبادله ارزهای مجازی بر تولید ناخالص داخل کشور (GDP)

 • مطابق آخرین آمار منتشر شده در کنفرانس تجارت سازمان ملل، سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰16 مبلغ 5۲76 دلار بوده و با احتساب 8۰ میلیون نفر جمعیت، 4۲۲ میلیارد دلار ارزش تولید ناخالص در این سال بوده‌است.
 • افزایش 3۰ درصدی مصرف سالانه انرژی(تغییر الگوی مصرف از صادرات انرژی به مصرف داخلی)، سهم بالایی در سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها خواهد داشت.
 • این افزایش معادل 60TWh خواهد بود که تقریبا ۲ برابر مصرف سالانه انرژی صرف شده برای تولید بیت‌کوین می‌باشد (جدول 5)، با فرض اینکه تماما صرف تولید و مبادله ارز مجازی (بیت‌کوین) گردد، درآمد حاصل از تولید آن، ۲ برابر درآمد سالانه فعلی تولید بیت‌کوین خواهد شد که رقم تقریبی ۲6 میلیارد دلار در سال است. این میزان از گردش مالی و درآمد ارزی حاصل از آن، تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. که معادل 6 % از GDP سال ۲۰16 ایران می‌باشد.

3.4. افزایش درآمدهای ارزی

با توجه به اینکه صادرات اثر مستقیمی بر میزان تولید ناخالص داخلی دارد، باید علاوه بر افزایش صادرات غیرنفتی، منابع درآمد ارزی را نیز تنوع بخشید که با تولید ارز مجازی و مبادله آن به سایر ارزها، درآمد ارزی کشور افزایش خواهد یافت. به ویژه آنکه این نوع ارزآوری با چالش‌های معمول در حوزه صادرات غیرنفتی نیز مواجه نخواهد بود.

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر مربوط به شرکت گلدنت می‌باشد.

لینک دانلود مقاله ⇓

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *